Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Μουσειοσκευή: «Ο Μακεδονικός Αγώνας στο Βάλτο των Γιαννιτσών»

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές το χώρο και την έννοια του μουσείου, να γνωρίσουν την χλωρίδα και την πανίδα του Βάλτου, να ασχοληθούν με θεμελιώδεις διακρίσεις, όπως αυτές των φύλων και του παρελθόντος με το παρόν, να παρατηρήσουν το διαφορετικό τρόπο ζωής στη συγκεκριμένη περίοδο, να προσεγγίσουν τη διαχρονικότητα του χώρου και του χρόνου, να μάθουν κάποιους όρους, όπως: μουσείο, πολιτισμός κ.ά.

Επικοινωνία

Διευθυνση: Θωμά Χατζίκου 67, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη 56122

Τηλέφωνο: 2315 006929

Email: info@kiposaggelikos.gr 

Εγγραφή στο Newsletter

Τοποθεσία