Νηπιαγωγείο

Ηλικίες από 4 εως 6 ετών

Συνοπτικά

Το Νηπιαγωγείο μας παρέχει εκπαίδευση προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας για παιδιά από 4 έως 6 ετών. Μέσα σε ένα σύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, το Νηπιαγωγείο του Κήπου αγγελικού έχει σαν σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν τον κόσμο, να αλληλεπιδράσουν με τους συνομηλίκους τους και να οικοδομήσουν τη γνώση. Στο Νηπιαγωγείο μας εκμεταλλευόμαστε αυτή την τόσο σημαντική ηλικία για να διδάξουμε στα παιδιά πολύτιμες δεξιότητες και συμπεριφορές. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που στηρίζονται στην άμεση συμμετοχή και συμβολή του μικρού μαθητή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας βασίζεται στην διδακτική και την βιωματική προσέγγιση, όπου παιδαγωγός και παιδί αυθόρμητα ή προγραμματισμένα αναλύουν θεματικές ενότητες μέσω του Διαθεματικού Μοντέλου Δραστηριοτήτων. Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνουμε υπόψη, την ατομικότητα του κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του καθώς και τις προσδοκίες των γονέων, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις, αξίες και δεξιότητες. Στόχος μας είναι τα παιδιά ολοκληρώνοντας την φοίτηση τους στο σχολείο μας να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις οποιουδήποτε σχολείου και σχολικού προγράμματος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Βασικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων

 • Κοινωνικό – συναισθηματικές δραστηριότητες
 • Γλωσσικές δραστηριότητες
 • Κινητικές δραστηριότητες
 • Νοητικές δραστηριότητες
 • Περιβαλλοντικές δραστηριότητες
 • Μουσική προπαιδεία
 • Εικαστικά
 • Θεατρική αγωγή
 • Γυμναστική
 • Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων
 • Επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους της πόλης μου

Επικοινωνία

Διευθυνση: Θωμά Χατζίκου 67, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη 56122

Τηλέφωνο: 2315 006929

Email: info@kiposaggelikos.gr 

Εγγραφή στο Newsletter

Τοποθεσία